GERİ
GERİ

ETNA, “II. Mekanik Tesisat Günleri-Kıbrıs” toplantısına ana sponsor olarak katıldı. - 25.02.2015

ETNA, “II. Mekanik Tesisat Günleri-Kıbrıs” toplantısına ana sponsor olarak katıldı. ETNA, 20-22 Şubat 2015 tarihlerinde Merit Royal Hotel – Girne / KKTC’ de düzenlenen “II. Mekanik Tesisat Günleri” toplantılarına ana sponsor olarak katılım gerçekleştirdi.

 

21 Şubat 2015 tarihinde düzenlenen seminer, panel toplantılarında ana tema, Mekanik Tesisat Sektöründe inovatif(yenilikçi) yaklaşımlar idi. Düzenlenen toplantılara, kamu kurum&kuruluşları(SGK, DHMİ, PTT, Toki v.b.), bakanlıklar(Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, Gençlik Spor, Çevre Şehircilik Bakanlığı v.b.), il ve ilçe belediyelerine temsilen katılımcılar ve il özel idareleri temsil eden Türkiye genelinden toplam 285 resmi kurum temsilcisi katılmıştır.

 

Toplantının açılış bölümünde ETNA Pazarlama Müdürü Halil KIZILHAN, firma tanıtımı gerçekleştirdi. Oturumların 2. Bölümünde ise; pompa sektöründe gün geçtikçe yaygınlaşan “frekans kontrollü pompa çözümlerine dair” teknik bilgilendirme, Avrupa Birliğinin konuya ilişkin ErP direktifi (Çevreye duyarlı tasarım-Ecodesign directive 2009/125/EC) ve bunun ülkemize yansımaları ve ETNA nın bu segmentteki ecocirc XL serisi ürünlerine dair bilgilendirmede bulundu.

 

HALİL KIZILHAN sunumun ilerleyen bölümünde ise; Türkiye yangınla mücadele standardı- TSEN12845+A2 ve yangın mevzuatına dair bilgilendirmede bulundu. HALİL KIZILHAN, yasal mevzuatın proje müellifleri, yükleniciler, bina sahipleri ve üreticilere getirmiş olduğu sorumluluklara değinerek, yangın konusunda Türkiye de yasal mevzuatın TSEN12845+A2 normuna uygun ürünlerin kullanılmasını zorunlu tuttuğunu belirterek, TSEN12845+A2 de tarif edilen yangın pompası özellikleri(hidrolik değerler), elektriksel yönden yangın pompasının taşıması gereken niteliklere ve yangın pompasının tesis edileceği mekana ilişkin olması gereken nitelikler hakkında bilgilendirme bulundu. HALİL KIZILHAN sunumunun son bölümünde ise; TSEN12845+A2 standardı ile NFPA20 standardı arasındaki farkları (pompa hidrolik değerleri, kontrol panosu özellikleri v.b. kriterler) farkları karşılaştırmalı olarak anlattı. Yapılan karşılaştırmada; TSEN12845+A2 standardında teknik olarak NFPA20 den bir eksikliğinin bulunmadığı, hidrolik olarak aynı davranışa(hidrolik eğriye) sahip olan pompanın tarif edildiğini, koruma kontrol panosunda bulunması gereken özelliklerin ortak olduğu, hatta TSEN12845+A2 standardında öngörülen kullanılabilecek en yüksek boru hızlarının pozitif emişte 1,8 m/s, negatif emişte 1,5 m/s olduğu, bu değerin NFPA20 ise 3 m/s olarak alınabildiğini baz alındığında, TSEN12845+A2 standardının pompa emişindeki şartlar yönünden(eksantrik emiş kiti kullanılmasının zorunlu olması v.b.) NFPA20 standardına göre daha hassas olduğu, neredeyse boru çaplarının NPFA20 ye göre 2 katı boyutlarında çıktığına temas etti. Son olarak HALİL KIZILHAN, TSEN12845+A2 standardının NFPA20 den üstün olan bir diğer özelliği olan, uçtan emişli(end suction) pompaların negatif koddan emişte kullanılmasında gerekli olan ürün donanımları(çalıştırma tankı) hakkında bilgilendirmede bulundu.